Pomáháme digitalizovat české zdravotnictví

Datum vydání novinky: 10. 11. 2021
České zdravotnictví vstupuje čím dál více do doby digitální a my máme tu čest být při tom. Pro Českou endokrinologickou společnost jsme na podzim letošního roku vytvořili nové oficiální stránky s názvem endokrinologie.cz. Web atraktivním způsobem propojuje témata určená pro odbornou komunitu i laickou veřejnost. Dozvíte se na něm novinky a chystané akce z oboru endokrinologie. Na webu naleznete mapu center ambulantní péče a akreditovaných pracovišť včetně potřebných kontaktů na odborná pracoviště v jednotlivých regionech. To návštěvníkům umožní snadné vyhledání a oslovení nejbližších specialistů v oblasti endokrinologie.

Co je endokrinologie? 

Endokrinologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou hormonálních poruch. Tyto poruchy mohou významně ovlivnit tělesné pochody a vedou ke vzniku onemocnění, jako je:

  • Cukrovka (diabetes mellitus)
  • Onemocnění štítné žlázy
  • Osteoporóza (zejména u žen po menopauze)

Včasná diagnostika a zachycení hormonálních odchylek jsou velice důležité, jelikož umožní co nejdříve zahájit léčbu jednotlivých hormonálních poruch a zamezit tak vzniku onemocnění. Pro ty, kdo mají příznaky je důležité jednoduše vyhledat nejbližší specializované pracoviště. Nejrychlejším způsobem, jak v dnešní době tyto informace získat je využít internet.

Nové webové stránky endokrinologie.cz

V dnešní době existuje mnoho odborných zdravotnických témat vysvětlených s ohledem na laickou veřejnost. K jejich prezentaci je potřeba kvalitní, dostupný a moderní web. Proto se Česká endokrinologická společnost rozhodla pro web od nás. Není to náš první projekt v oblasti zdravotnictví. V minulých letech jsme vytvořili například webové stránky detskydiabetes.cz pro Fakultní nemocnici v Motole. Pro lékařskou fakultu Univerzity Karlovy pak webovou prezentaci stressechohk.com pro mezinárodní kardiologickou konferenci.
Z e-commecre projektů můžeme zmínit e-shop magistra.cz pro sdružení více jak 250 lékáren v celé České republice, který nabízí volně prodejné léky, doplňky stravy i léky na recept.

 

Práce na projektu jsme začali jako obvykle vstupní analýzou

Analyzovali jsme původní stránky, jejich návštěvnost, obsah i kvalitu jednotlivých stránek z pohledu SEO. Stanovili jsme marketingové cíle projektu a navrhli strukturu nových stránek.

S klientem jsme vybrali tyto marketingové cíle projektu:

  • reprezentativní a moderní formou představit Českou endokrinologickou společnost a to s ohledem na vizuální identitu společnosti reprezentovanou novým logem
  • motivovat uživatele k navštívení a informovat o novinkách a akcích, které se v rámci České endokrinologické společnosti pořádají
  • umožnit snadno vyhledat nejbližší endokrinologické pracoviště v rámci celé České republiky včetně přímých kontaktů na jednotlivá oddělení

Následně jsme vytvořili wireframe s obsahovou strukturou a po jeho schválení i grafiku nového webu v souladu s vizuální identitou společnosti. 

Webové stránky jsou technicky postavené na CMS interně vyvíjeném u nás v Digital Media Publishing. To nám umožňuje flexibilně reagovat na individuální požadavky klienta i účinně optimalizovat web z pohledu rychlosti a všeobecné kvality. Zpětnou vazbu o tom, jak se nám to daří poskytuje například hodnocení tzv. Page speed insights ze strany společnosti Google.

Na novém webu jsme zjednodušili orientaci v tématech pro odbornou i laickou veřejnost. Zrychlili jsme proces vyhledání nejbližších odborných pracovišť pro konzultace, či odbornou péči. Zpřehlednili jsme aktuální témata a akce konané pod hlavičkou České endokrinologické společnosti. V neposlední řadě jsme zpříjemnili prohlížení webu v mobilních zařízeních.

Potřebujete podobné řešení? Ozvěte se!

Pokrýváme kompletní téma online komunikace.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.
Soubor byl úspěšně nahrán